Likvidacija online dating

Posted by / 04-Nov-2017 18:12

Odluka o obustavi likvidacije se registrujeu Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre podnošenjem: Ako se iz početnog likvidacionog bilansa ili početnog likvidacionog izveštaja utvrdi da imovina društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca, likvidacioni upravnik je dužan da nadležnom sudu podnese predlog za pokretanje stečaja u roku od 15 dana od dana sastavljanja početnog likvidacionog bilansa, odnosno početnog likvidacionog izveštaja.

Društvo može osporiti potraživanje poverioca, u roku od 30 dana od dana prijema prijave potraživanja, i u tom slučaju obaveštava poverioca uz obrazloženje.Pored početnog likvidacionog bilansa koji se podnosi članovima na usvajanje u roku od 30 dana, propisana je obaveza da likvidacioni upravnik sastavi likvidacioni izveštaj najranije90dana, a najkasnije 120 dana od dana početka likvidacije, koji zatim podnosi ortacima, komplementarima, odnosno skupštini na usvajanje, u istom roku.Ortaci, komplementari, odnosno skupština su dužni da donesu odluku o usvajanju početnog likvidacionom izveštaja u roku od 30 dana.Obustava likvidacije U toku likvidacije odlukom ortaka, komplementara, odnosno skupštine društva, može se obustaviti likvidacija i nastaviti sa poslovanjem.Odluka o obustavi likvidacije može se doneti samo u slučaju da je: Sastavni deo odluke o obustavi likvidacije je imenovanje zakonskog zastupnika društva i izjava likvidacionog upravnika da su namireni u potpunosti svi poverioci društva i da društvo nije otpočelo sa isplatama članovima društva.

likvidacija online dating-38likvidacija online dating-25likvidacija online dating-24

Potraživanja utvrđena izvršnom ispravom se ne mogu osporavati.

One thought on “likvidacija online dating”